Verlofaanvraag


Mocht u bijzonder verlof aan willen vragen dan gaat dit altijd via de directeur. U kunt via de leerkracht of directeur een formulier krijgen. 
Tevens kunt u het formulier hier downloaden en printen. 

Wilt u het ingevulde formulier aan uw kind meegeven of bij de directie afgeven. De directeur zal de aanvraag beoordelen en zal deze dan wel/ niet goedkeuren, waarna u het formulier terug krijgt. 


Toelicht verlofaanvraag- Bron schoolgids:

8.3 Verlofregeling
Het verlenen van extra verlof buiten de schoolvakanties is aan regels gebonden. We verzoeken u rekening te houden met de bestaande richtlijnen voor leerplicht, om uzelf en ons niet onnodig in verlegenheid te brengen. De leerplicht begint in de maand dat een kind vijf jaar wordt. Voor jonge kinderen kan het een te zware belasting zijn om de hele week naar school te gaan. Daarom is voor kinderen van vijf jaar een speciale regeling in de wet opgenomen. De school kan voor een vijfjarige kleuter tien uur per week extra verlof verlenen. Deze vrijstelling is alleen bedoeld om overbelasting van het kind te voorkomen. Het is dan ook niet toegestaan om de vrijgestelde uren op te sparen voor bijvoorbeeld een extra vakantie. Daarvoor heeft u, net als bij oudere kinderen, toestemming nodig.

8.3.1 Buitengewoon verlof 37
Voor persoonlijke omstandigheden kunt u uiteraard verlof krijgen. Daar vallen bijvoorbeeld wettelijke verplichtingen, een huwelijk, een verhuizing, een familiejubileum of het overlijden van een familielid onder.

8.3.2 Extra verlof
De leerplichtwet biedt geen ruimte voor snipperdagen of extra verlof buiten de vakanties om. De school kan dat dus ook niet toestaan. Als u geen toestemming krijgt, is dat geen onwil, maar handelen wij overeenkomstig de Leerplichtwet. Wij gaan ervan uit dat u daar begrip voor heeft. Wanneer u uw kind zonder toestemming toch thuis houdt of meeneemt op vakantie (luxeverzuim), is de school verplicht dit (vermoedelijk) ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar stelt dan een onderzoek in en kan besluiten om een proces-verbaal op te maken. Zie ook: ww.rblmidden-gelre.nl Voor verlof kunt u op de website een aanvraagformulier downloaden. De formulieren treft u ook aan in de standaard bij de hoofdingang. Bij de aanvraag moet u een bewijsstuk overhandigen, zoals een kopie van de trouwkaart of een rouwkaart. Het formulier moet u ingevuld bij de directeur op school inleveren.
deze website is gerealiseerd door Heutink ICT