De naam van de School

De Holtbanck is een historische naam, ontstaan in de Middeleeuwen. De gronden rondom Rheden waren gemeenschappelijk bezit, zowel de weilanden als het bos en de heide. Op een vaste dag in het jaar werd een bijeenkomst gehouden in het bos en werden de landbouw- en weidegronden verdeeld, de houtkap en de houtverkoop geregeld. Deze bijeenkomst heette ‘holtbanck’. De leiding van de holtbanck berustte bij de ‘holtrichter’.

deze website is gerealiseerd door Heutink ICT