Onze missie & visie

Onze missie is (met dank aan Goethe) in één zin te vangen: “Kinderen hebben behoefte aan wortels en vleugels”.  ‘Wortels’, omdat ieder kind moet aarden om te kunnen groeien.  ‘Vleugels’, om in de loop van het groeiproces uit te slaan en het leven, de wereld tegemoet te vliegen. Ons onderwijs komt aan beide aspecten tegemoet.

Onze visie op onderwijs is het bieden van een veilige en geborgen omgeving, waarin het kind zich geaccepteerd voelt en ruimte krijgt om zich verder te ontwikkelen op sociaal-emotioneel, cognitief, creatief en cultureel gebied. Op deze terreinen willen wij alle kinderen stimuleren en uitdagen. In dit streven gaan wij uit van het unieke van ieder kind en proberen wij aan hun individuele verschillen tegemoet te komen.
deze website is gerealiseerd door Heutink ICT