Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad heeft een formele rol in de school. De ouder- en personeelsgeleding denkt mee over schoolbeleid. Voor een aantal zaken is de instemming van de MR nodig.

Leden MR
deze website is gerealiseerd door Heutink ICT