Voor ouders

Ouders en leerkrachten hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van het kind. Dit bereiken we middels wederzijdse betrokkenheid en open communicatie over en weer. Daarom betrekken wij ouders graag zo veel mogelijk bij wat er met de kinderen en op school gebeurt.

Alle leerlingen krijgen twee keer per jaar een rapport en twee keer per jaar zijn er 10-minuten gesprekken. 

Door middel van de communicatie app Parro kunnen wij ouders snel en eenvoudig betrekken. Via deze app sturen wij informatie over activiteiten, de agenda maar ook andere bijzonderheden. Ook kunnen ouders via deze app rechtstreeks communiceren met de leerkrachten. 

Ouders kunnen vrijwillig helpen bij allerlei activiteiten. Wie interesse heeft, kan zitting nemen in de medezeggenschapsraad (MR), ouderraad (OR) of het ouderkabinet.

 

deze website is gerealiseerd door Heutink ICT