MR


De medezeggenschapsraad heeft een formele rol in de school. De ouder- en personeelsgeleding denkt mee over schoolbeleid. Voor een aantal zaken is de instemming van de MR nodig.

Hieronder ziet u de leden van de MR. 

Sorteren op:
TitelDatumPopulariteitActiefReacties
Ineke- leerkracht groep 3
Dieneke- ouder
Daisy-ouder
Willem- leerkracht groep 8
Personeelsgeleding MR

Lees meer »

deze website is gerealiseerd door Heutink ICT