Ouderbijdrage

Waarom is de ouderbijdrage nodig?
Alle activiteiten op school worden vanuit de ouderbijdrage betaald. De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage maar is hard nodig! Zonder uw bijdrage kunnen al deze festiviteiten voor de kinderen niet doorgaan. Aan het begin van ieder schooljaar ontvangt u van de ouderraad bericht over het bedrag en het tijdstip van innen.

Wanneer u in de situatie verkeerd dat u de ouderbijdrage niet kunt betalen, dan biedt de Gemeente Rheden onder voorwaarden ondersteuning. Klik hier om naar de gemeente site te gaan voor meer informatie. Mocht u hiervan gebruik maken dan ontvangen wij graag een berichtje hierover op onderstaand mailadres, om de administratie soepel te laten verlopen.

Schooljaar 2022-2023
Voor het lopende jaar bedraagt deze bijdrage € 50,00 per kind. Daarvan wordt € 35,00 gereserveerd voor het schoolreisje, de resterende € 15,00 zijn bestemd voor de overige activiteiten. Als uw kind in groep 8 zit bedraagt de bijdrage € 15,00. Deze groep gaat niet op schoolreis.
 
Automatische incasso
Om het innen van de ouderbijdragen te vereenvoudigen, heeft het de voorkeur om de ouderraad te machtigen deze bijdrage via automatische incasso te innen. Elk schooljaar ontvangt u ook een brief waarin de hoogte van de ouderbijdrage staat vermeld en wanneer deze geïncasseerd wordt. Klik op de link machtigingsformulier om het formulier te downloaden.
 
deze website is gerealiseerd door Heutink ICT