Ouderraad

De ouderraad bestaat uit betrokken ouders, die de organisatie van verschillende activiteiten in en om de school voor hun rekening nemen. Voorbeelden hiervan zijn: de kerstviering, de schoolreis en de Holtbanck zomeravond.

De ouderraad bestaat uit ouders en leerkrachten van De Holtbanck.
Meer informatie over de ouderbijdrage. 
Meer informatie over de Holtbanck polo. 

deze website is gerealiseerd door Heutink ICT