Voor ouders

Voor ouders

Ouders en leerkrachten hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van het kind. Dit bereiken we middels wederzijdse betrokkenheid en open communicatie over en weer. Daarom betrekken wij ouders graag zo veel mogelijk bij wat er met de kinderen en op school gebeurt.

Alle leerlingen krijgen twee keer per jaar een rapport. Ook worden er gesprekken georganiseerd tussen kind, school en ouders. Tijdens het startgesprek leren we elkaar beter kennen, dat is erg fijn aan het begin van het schooljaar!

Door middel van de communicatie-app Parro kunnen wij snel en eenvoudig met ouders communiceren. Via deze app sturen wij informatie over activiteiten, de agenda, maar ook andere bijzonderheden.

Ouders kunnen vrijwillig helpen bij allerlei activiteiten. Wie interesse heeft, kan zitting nemen in de medezeggenschapsraad (MR) of de ouderraad (OR)