Medezeggenschapsraad

MR


De medezeggenschapsraad heeft een formele rol in de school. De ouder- en personeelsgeleding denkt mee over schoolbeleid. Voor een aantal zaken is de instemming van de MR nodig.

Hieronder ziet u de leden van de MR.

Ineke, leerkracht groep 3-4

Personeelsgeleding MR

Dieneke, ouder

MR Oudergeleding

Sandy, ouder
MR oudergeleding en GMR oudergeleding


Willem, leerkracht groep 8
Personeelsgeleding MR