Ouderraad (OR)

Ouderraad

De ouderraad bestaat uit betrokken ouders, die de organisatie van verschillende activiteiten in en om de school voor hun rekening nemen. Voorbeelden hiervan zijn: de kerstviering, de schoolreis en de Holtbanck zomeravond.

De ouderraad bestaat uit ouders en leerkrachten van De Holtbanck.
Meer informatie over de ouderbijdrage.
Meer informatie over de Holtbanck polo.