Parro

Parro

Via email of de Parro app kan er onderling informatie uitgewisseld worden tussen de leerkracht, school, ouders en evt. externen. Dit betreft bijvoorbeeld mailtjes/ berichten m.b.t. groepsuitjes, huiswerk, toetsen, het maken van een afspraak, schoolnieuws/mededelingen enz.

U kunt altijd een mail sturen naar algemeen.holtbanck@pcborheden.nl. De mailadressen van de leerkrachten zijn te vinden op de website.

U kunt Parro gebruiken op uw telefoon, tablet of computer:

Zoek ‘Parro’ op in de Apple App Store of Google Play store op uw telefoon en/of tablet.

Voor computer of Windows Phone: Ga naar https://talk.parro.com.

Via de leerkracht ontvangt u een uitnodiging, zodat u de app kunt koppelen.

Gespreksplanner

Wij gebruiken de app 'Parro' o.a. om oudergesprekken te plannen.
Via de leerkracht ontvangt u een uitnodiging, zodat u de app kunt koppelen op uw smartphone. Tevens kunt u inloggen op een computer/ tablet met dezelfde gegevens.

Met de Parro gespreksplanner kunt u zich rechtstreeks via Parro inschrijven. U krijgt een melding als er een gesprek is waar u zich voor kunt inschrijven.

Meer informatie over de app 'Parro' kunt u vinden op https://talk.parro.com