Ouderbijdrage

Ouderbijdrage

Waarom is de ouderbijdrage nodig?

Alle activiteiten op school worden vanuit de ouderbijdrage betaald. De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage maar is hard nodig! Zonder uw bijdrage kunnen al deze festiviteiten voor de kinderen niet doorgaan. Aan het begin van ieder schooljaar ontvangt u van de ouderraad bericht over het bedrag en het tijdstip van innen.

Wanneer u in de situatie verkeerd dat u de ouderbijdrage niet kunt betalen, dan biedt de Gemeente Rheden onder voorwaarden ondersteuning. Klik hier om naar de gemeente site te gaan voor meer informatie. Mocht u hiervan gebruik maken dan ontvangen wij graag een berichtje hierover op onderstaand mailadres, om de administratie soepel te laten verlopen.

Schooljaar 2023-2024

Voor het lopende jaar bedraagt deze bijdrage € 50,00 per kind. Daarvan wordt € 35,00 gereserveerd voor het schoolreisje, de resterende € 15,00 zijn bestemd voor de overige activiteiten. Als uw kind in groep 8 zit bedraagt de bijdrage € 15,00. Deze groep gaat niet op schoolreis, maar op kamp. Het kamp wordt niet via de ouderraad georganiseerd en de kampbijdrage wordt daarom afzonderlijk geïnd.